Az NHIT története

A Kormány 1996. április 12-én döntött a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) létrehozásáról a 1030/1996. IV. 12. Korm. határozatban.

A Tanácsra vonatkozó részletes szabályozás „az első médiatörvénnyel” (1996. évi I. törvény) épült be a magyar jogrendbe, amikor ennek hatálybalépésével a frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény kiegészült az NHIT-re irányadó szakaszokkal.

 A Tanács létrehozásának elsődleges célja az volt – és azóta is az – hogy a Kormány a hírközlés és az informatika teljes területéről választott elismert szakemberek álláspontjára és szakértelmére támaszkodjon. Az NHIT - amely az 1996. április 12-én megszüntetett Frekvenciagazdálkodási Tanács kibővített hatáskörét vette át - megalakulásakor 11 tagból állt. Három tagját (dr. Baksa Sarolta, Janza Károly, Kauser Alajos) a Kormány delegálta, további nyolc tagja a hírközlés és az informatika szakterületén jártas szakemberek közül került ki: 3 tagot az ORTT, egyet az Informatikai Érdekegyeztető Fórum, egyet az MTA, egyet pedig az MTESZ delegált, míg egy tagot a távközlési érdekegyeztető szervezetek közösen neveztek meg.

 Az NHIT jelenlegi működését, feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény „A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács” című fejezete határozza meg. Az NHIT jelenleg öt tagból álló testület, elnökét és alelnökét a miniszterelnök nevezi ki. Tagjai közül két tagot a Médiatanács, egy tagot a Magyar Tudományos Akadémia delegál.

NHIT Online Akadémia

Digital Hungary