Térinformatika

Térinformatika

2/2014. (I. 10.) VM rendelet az állami topográfiai térképi adatbázisról
129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI.törvényben meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól
31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól
94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól
241/2009. (X. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről
25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól
29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról
2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről
21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
39/2014. (XII. 18.) FM rendelet az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról
373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól
71/2015. (XI. 3.) FM rendelete a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

NHIT Online Akadémia

Digital Hungary