Az adatpolitikai fehér könyv társadalmi egyeztetésének tanulságai

• Címke: Fehér Könyv

Összefoglaló a nemzeti adatpolitikáról szóló kormányzati stratégiai tervdokumentumról, valamint a Fehér könyv kormányzati és társadalmi egyeztetésének tapasztalatairól

 

SIKOLYA ZSOLT - SÁNTHA GYÖRGY✻✻[1]

 

 

Ebben az írásban a közadatok széles körű újrahasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1310/2015. (V. 21.) kormányhatározat alapján[2]elkészített, majd 2016. május 31. és június 15. között a kormany.hu webfelületen társadalmi vitára bocsátott nemzeti adatpolitikáról szóló Fehér könyv[3] kapcsán felmerülő stratégiai kérdésekkel foglalkozunk – abban bízva, hogy az itt leírtak segítik egy új és fontos szakpolitika magyarországi meghonosítását a közigazgatás, valamint az állami és önkormányzati közfeladat-ellátás teljes rendszerében.

  

Nyugdíjas villamosmérnök és matematikus, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács szakértője.

✻✻ Európai uniós szakjogász, Ph.D hallgató, az eGOV Tanácsadó Kft. vezető tanácsadója.

A kormányhatározat 4. pontja értelmében a Kormány a Miniszterelnökséget vezető minisztert hívta fel arra, hogy „a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával, valamint a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács közreműködésével […] készítsen társadalmi-gazdasági hasznokat számszerűsítő modellt is tartalmazó fehér könyvet egy, a közadatok újrahasznosítását elősegítő egységes kormányzati adatpolitika megalapozására, és azt bocsássa szakmai és társadalmi vitára”.

Forrás: http://www.kormany.hu/download/b/6c/e0000/feher_konyv.zip (Utolsó letöltés: 2017.01.23.)

Megjelent: Új Magyar Közigazgatás (2017. március, 10. évfolyam 1. szám)

NHIT Online Akadémia

Digital Hungary