Automatizálás a közigazgatásban? – Az informatikai alkalmazások trendjei a digitalizáció kiteljesedésének időszakában

• Címke: vitasarok

A gépesítésre való törekvés egyidős az emberiséggel, az emberi munkát megkönnyítő, vagy az azt teljes mértékben elvégző eszközöket összességében mindig használtak a történelem során. Az informatika, a digitalizáció (1) megjelenése és gyors fejlődése azonban új szintet, új lehetőségeket jelent, így teljes mértékben indokoltan beszélhetünk negyedik ipari forradalomról. Szektortól függően 10-15 éves, vagy még rövidebb időtávon olyan gyökeres változások valószínűsíthetőek, amelyek jelentős mértékben alakítják át az élet minden területét, minden gazdasági ág működését.
A közigazgatás természetesen nem független az általános társadalmi-gazdasági folyamatoktól, az államigazgatás mű- ködésének javítása érdekében indokolt, hogy a valóban haté- kony és jól használható megoldásokat minél előbb alkalmazza, beépítse működésébe. Sőt, az új fejlesztések alkalmazása mellett akár fejlesztői szerepet is képes betölteni a meglévő tudásbázisra építve.
Az önvezető autók, intelligens otthonok, egymással kommunikáló tárgyak (Internet of Things), mesterséges intelligencia korszakában időszerű feltenni azt a kérdést, hogy egyes közigazgatási tevékenységek teljes gépesítése, automatizálása mennyiben értelmezhető, mely területeken várhatóak a legnagyobb, leggyorsabb ütemű változások, és ennek milyen hatásai lehetnek a közigazgatási, államigazgatási szervezetek működésére, és ami legalább ennyire fontos, az ott dolgozó emberekre. (2)
Jelen cikk ebben a témakörben gondolatébresztő szerepet céloz meg, bemutatva a leginkább lényeges szempontokat, trendeket, várható hatásokat, amelyek nem kerülik el a közigazgatási szervezetek működését sem. Természetesen ezek a hatások egy olyan nagy rendszer egészét, mint a közigazgatás, nem egyforma mértékben érintik, a különböző szervezetek felépítésétől, tevékenységétől függ, hogy milyen mértékben merül fel az elektronizáció lehetősége, vagy mértéke. A digitalizáció viszonyainak megfelelésben bármely szervezet csak akkor lehet eredményes, ha az informatikai projekteket megelőzi a meglévő folyamatok átgondolása, így most első- sorban a folyamatok felől, szervezetfejlesztési szemszögből szerepelnek a megállapítások.
Az automatizálást az informatikai eszközök, megoldások széleskörű használata és fejlesztése alapozza meg, az informatikai projektek azonban egyáltalán nem újak a közigazgatásban.
Az elektronikus közigazgatás fogalma régóta széles körben ismert, több évtizede zajlanak ilyen célú fejlesztések, programok. Az első közigazgatási adatkezelési megoldásokat, ügyviteli rendszereket már az 1970-es években használni kezdték Magyarországon, és az e-közigazgatási fejlesztések is ebben az időben indultak el a számítástechnika és a számítógépek terjedésével párhuzamosan. (3)
Az informatizálás, digitalizálás ebben az időszakban – és jelenleg is nagyon sok fejlesztésnél – a munkafolyamatok elektronikus útra terelését jelenti, amely elsősorban a belső folyamatok során szükséges adatkezelés, adatfeldolgozás és adattovábbítás, valamint a kommunikáció hatalmas mértékű gyorsítását tette és teszi lehetővé.
Ahogyan a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia fogalmaz: „Mára Magyarországon is kialakult az úgynevezett »digitális ökoszisztéma«, amely felhasználók millióit és eszközök tízmillióit köti össze egyre nagyobb kapacitású hálózatokkal és egyre összetettebb elektronikus szolgáltatásokkal. A digitá- lis ökoszisztémában elmosódnak a határok az informatika, az elektronikus hírközlés és a média között: egyre több csatornán, egyre több tartalom és szolgáltatás válik elérhetővé egyre több felhasználó számára. A digitális szolgáltatások a gazdaság, a társadalom és a magánélet legtöbb színterén és mozzanatánál jelen vannak, legyen szó kommunikációról, oktatásról, egészség- ügyről, energetikáról, környezetvédelemről, közlekedésről, biztonságról vagy akár szórakozásról.” (4)
Az automatizálás ennek továbbvitelét jelenti, olyan közigazgatási informatikai rendszerek működését, amelyek emberi beavatkozás nélkül végeznek el teljes közigazgatási folyamatokat – amennyiben ez egyáltalán lehetséges. A technológia, a digitalizáció fejlődése ezt az új működési szintet alapozhatja meg.

(1) A digitalizáció jelen cikkben általános fogalom, az informatikai megoldások különböző típusú használatának összefoglaló megnevezése.
(2) A közigazgatási ebben a cikkben minden közigazgatási szervezetre vonatkozik, beleértve a központi közigazgatási szerveket, önkormányzatokat stb. is.
(3) Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület A „hiteles helyektől” az elektronikus közigazgatásig http://magyary.hu/2015/01/uj-kiadvanyunk-a-hiteles-helyektol-az-elektronikus-kozigazgatasig/ (jelenleg nem elérhető) 2017. 04. 29.
(4) Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020, kormany.hu http://digitalismagyarorszag.kormany.hu/download/e/35/e0000/Nemzeti%20Infokommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20Strat%C3%A9gia.pdf 2017.04.29.

Forrás: Jegyző és Közigazgatás, XIX. évfolyam, 2. szám, 2017. március-április.

NHIT Online Akadémia

Digital Hungary