Hírek

Odaítélték a Harsányi István-díjakat

• Címke: Harsányi István díj

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által gesztorált, közhasznú Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma, Dr. Dobák Miklós elnök vezetésével, 2017. augusztus 25-én tartotta bírálóbizottsági ülését a MISZ székhelyén, melyen kiértékelték a Harsányi István-díjra beérkezett pályamunkákat.

A pályázat a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók innovációs menedzsment ismereteinek bővítését és tudományos szintű feldolgozását hivatott díjazni.

A kuratórium tagjai, hat szempont alapján -

-        a hazai és a külföldi szakirodalom felhasználása;
-        a pályázat szerkezeti felépítése;
-        a pályázó egyéni tevékenyégére visszavezethető megállapítások;
-        a pályamunkában szereplő javaslatok, különös tekintettel a gyakorlati megvalósíthatóság szempontjára;
-        a dolgozat nyelvezete, stílusa, külalakja, ábrái;
-        a pályázat innovációval való kapcsolata -,

előzetesen írásban értékelték a pályázatokat, majd az eredmények megvitatása után a bírálóbizottság a beérkezett 18 pályázat közül 5 pályázatot részesített díjazásban.

 

Közülük Gáti Mirkó György a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója a „Kis- és középvállalatok marketingtevékenységének befolyásoló tényezői – Különös tekintettel az online marketingtevékenységekre” c. munkájával Harsányi István Ph.D. Díjban részesült. 

További 4 pályázó pedig Harsányi István Hallgatói Díjban részesült:

Szávics Dániel (Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar) pályaműve: „Képcsövek üveghulladékának újrahasznosítása”

Baksa Máté (Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet) pályaműve: „Az Enterprise Social Networking szervezeti hatásai”

Pancsa Emese Zsuzsanna (Budapesti Metropolitan Egyetem) pályaműve: ˇ” TEMPO - A zenealkotó közösségi bútor”

Horváth Andrea (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Ergonómia és Pszichológia Tanszék) pályaműve: ˇ” Felhasználók tevékenységeinek adatain alapuló használhatósági vizsgálat összeállítási módszertana és eredményeinek bemutatása”.

A 150 000 Ft-os, illetve 120 000 Ft-os ösztöndíjjal járó Harsányi István Díjak átvételére a későbbiekben, ünnepélyes keretek között kerül sor.

A 16. kiírást a Heller Farkas Alapítvány és a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézete támogatta, szakmai együttműködő partnere a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács.

 

Forrás: MISZ, NHIT

NHIT Online Akadémia

Digital Hungary