Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások bevezetéséhez szükséges szervezetfejlesztések

• Címke: Új Magyar Közigazgatás

Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások bevezetéséhez szükséges szervezetfejlesztések

 

A szolgáltatások igénybe vétele általánosságban a felhasználó oldaláról indul el. A szolgáltatás felhasználója szükségletét (ebből a szempontból az igény, a szükséglet oka, felmerülésének előzménye, motivációja, kiindulása most nem lényeges) felméri, megkeresi az ehhez elérhető megoldásokat, majd a különböző lehetőségeket, feltételeket áttekinti, összehasonlítja, megkísérli a lehető legjobbat kiválasztani, majd ezután megtörténhet a szolgáltatás igénybe vétele, felhasználása.

A közigazgatási szolgáltatások esetében a folyamat kiindulópontja általában ettől eltérő. Az igénybe vevő számára szükséges szolgáltatást és az igénybe vétel módját, feltételeit, helyét sok esetben külső feltételek, külső előírások, jogszabályok határozzák meg.

A fentieket jelen cikkben azért említem meg, mert meghatároz néhány, a szervezetfejlesztés és a szolgáltatás fejlesztés előkészítése és végrehajtása során lényeges szempontot:

– a közigazgatási szolgáltatások fejlesztésénél az ügyfelek számára a legtöbb esetben a számukra előírt szolgáltatás minél hatékonyabb, minél gyorsabb és olcsóbb végrehajtása fontos;

– a nem belső igény keltette szükséglet szintén a hatékonyságot helyezi előtérbe, amely szerint a szolgáltatás igénybe vétele a lehető legalacsonyabb erőforrás-felhasználással járjon;

– a közigazgatási szolgáltatások tervezése, fejlesztése, működtetése esetén a szolgáltatást igénybe vevő és az azt nyújtó személyeken, szervezeteken kívül jóval szélesebb kör igényeit és szempontjait is figyelembe kell venni a közfinanszírozás, valamint a közcélú jelleg miatt, és így hatékonyabb állami működést kialakítani.

 

Forrás: Új Magyar Közigazgatás 2017. szeptember, 10. évfolyam 3. szám.

NHIT Online Akadémia

Digital Hungary