Az ügyvédi tevékenységről szóló törvényből fakadó informatikai kihívások és lehetőségek

• Címke: Új Magyar Közigazgatás

Az ügyvédi tevékenységről szóló törvényből fakadó informatikai kihívások és lehetőségek

A kötelező elektronikus ügyintézés az ügyvédség és általában a jogi képviselők munkájában már több évtizede jelen van. Gondoljunk csak a fizetési meghagyásos vagy a cégeljárásokra. A tendencia az elmúlt években tovább erősödött a jogi képviselők számára kötelező elektronikus perlekedés előírásával. A folyamat kiteljesedése pedig 2018. január 1-jétől várható, hiszen e naptól kezdve az ügyfél jogi képviselője valamennyi az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti ügyben – ideértve a bírósági, hatósági eljárásokon túl az elektronikus ügyintézést biztosító szervek által nyújtott közszolgáltatások vagy akár a közüzemi szolgáltatások igénybe vételét is – köteles az ügyfele képviseletében elektronikus úton eljárni. Az pedig, hogy a gazdálkodó szervezetek számára ezen ügyekben az elektronikus ügyintézés szintén kötelező lesz, komoly kihívás elé állítja, egyben lehetőséghez is juttatja az ügyvédi tevékenység gyakorlóit. Ez, valamint az elektronikus ügyintézés biztosításának a kötelezettsége pedig az ügyvédi tevékenységet gyakorlók önkormányzatai, az ügyvédi kamarák számára is fontos megoldandó feladatokat, de egyben meglévő feladataik hatékonyabb ellátásának az eszközeit is magában hordozza. Ezzel összefüggésben a szintén 2018. január 1-jén hatályba lépő, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) is számos lehetőséget és kihívást teremt úgy az ügyvédek, mint az ügyvédi kamarába integrálódó kamarai jogtanácsosok, az ügyvédi tevékenység más gyakorlói, vagy az ügyvédi kamarák számára a modern infokommunikációs technológiák alkalmazása területén. A jelen írásban ezek közül válogatunk.

 

Forrás: Új Magyar Közigazgatás 2017. szeptember, 10. évfolyam 3. szám.

 

 

NHIT Online Akadémia

Digital Hungary